[VTC14 – Tri Thức Người Xưa] -Phóng sự về bài thuốc trị tai biến từ thời Lê – AN CUNG TRÚC HOÀN

Phỏng vấn Lương Y Nguyễn Quý Thanh về bài thuốc An Cung Trúc Hoàn

Bên trong lò nấu thuốc An Cung Trúc Hoàn