Báo Chí Đưa Tin

Dưới đây là những trường hợp bệnh nhân bị tai biến đã được An Cung Trúc Hoàn cứu chữa. Nhiều trường hợp bệnh rất nặng, tưởng chừng như không qua khỏi. Trong đó, nhiều trường hợp đặc biệt được báo chí đưa tin.

Chúng tôi hi vọng, những cậu chuyện thực tế này sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của căn bệnh tai biến, cũng như những nỗ lực của chúng tôi trong việc cứu chữa bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này bằng bài thuốc quý – An Cung Trúc Hoàn.

Lương y Nguyễn Quý Thanh